Els oferim el servei de TRASLLATS A HOSPITALS I CONSULTORIS MÈDICS, el qual consisteix a traslladar-los als hospitals i/o consultoris mèdics en cas que ho necessitin, ajudant-los en tota la mesura possible en l'entrada i sortida del vehicle així com a l'hospital en cas de sofrir una minusvalidesa.

Contacti'ns